تبلیغات
رهنمون - مطالب ابر سعادت

نمی توانید از زیرپرداخت سهم خودبه کائنات شانه خالی کنید

یکشنبه 14 خرداد 1391 06:32 ب.ظنویسنده :

 
این اولین راز  اصلی سعادت وهمان رازی است که بسیاری از مردم متوجه آن نیستند. انها سعادت را مانند 'طلب' خود می دانند و توجهی به انرژی ای که آن را احاطه کرده است ندارند.
همه چیز در کائنات بر اساس اطل مبادله ی ارزش(بها) در برابر ارزش است. ولی کفه های این ترازوی مبادله , هم سطح نیستند. آنچه می دهید , چند برابر به سوی شما باز می گردد.معمولا ده برابر. پس وقتی بذر نیکی میکارید نیکی بیشتری به سراغ شما خواهدآمد.
راز پنهان در پولی است که برای عشریه می پرذازید, عشقی که می ورزید و اعمال نیکی که انچام می دهید در همین است. نمی توانید از زیر پرداخت سهم خود به کائنات شانه خالی کنید.
پس بروید و کار خیری انجام دهید, بذر نیکی برای نیازمندی بکارید و با مردم مهر بان تر باشید. بدانید که سعادت بیشتری سر راه شما قرار می گیرد.
از کتاب سعادت
رندی گیج

برچسب ها: سعادت ، عشریه ، توانمندی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 14 خرداد 1391 06:56 ب.ظ