رهنمون tag:http://rahnemoon4u.ir 2020-11-27T14:08:45+01:00 mihanblog.com امثال سلیمان نبی:راهای انسان 2020-04-17T07:06:52+01:00 2020-04-17T07:06:52+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/144 همه راه های انسان در نظر وی پاک می نماید.اما خداوند است که انگیره ها رامی آزماید.کارهای خود را به خداوند بسپارکه تدبیرهایت استوار خواهد شد. اما خداوند است که انگیره ها رامی آزماید.
کارهای خود را به خداوند بسپار
که تدبیرهایت استوار خواهد شد.


]]>
وظیفه ای که آن را نیمه تمام رها کرده اید 2019-05-10T06:05:08+01:00 2019-05-10T06:05:08+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/143 ]]> کنترل ذهن 2019-05-10T00:11:03+01:00 2019-05-10T00:11:03+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/142 اگر شما ذهن تان را کنترل نکنید,ذهنتان شما را کنترل خواهد کرد"هوارس"
"هوارس"
]]>
عمل کردن 2019-05-10T00:06:47+01:00 2019-05-10T00:06:47+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/141 هر عملی از یک اندیشه سرچشمه میگسرد.رالف والدو امرسون رالف والدو امرسون]]> 5 سال بعد کجا هستید؟ 2019-04-03T02:41:54+01:00 2019-04-03T02:41:54+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/138 ]]> قدرت فکر و ذهن 2019-04-02T02:40:01+01:00 2019-04-02T02:40:01+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/136 ]]> دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 2019-03-29T00:01:05+01:00 2019-03-29T00:01:05+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/135 یکی از دلایل ناکامی و سرخوردگی افراد این هست که اهداف کوتاه مدت یک ساله خود را بسیار دست بالا می گیرند و اهداف ده ساله خود را بسیار دست پایین میگیرند.آنتونی رابینزبر طبق این گفته رایبنز افراد اهداف کوتاه مدت خود را طوری می نویسند گویی که لیست آرزوهای خود را می نویسند. آن ها اهداف بسیار بالایی را برای خود تعیین می کنند. مثلاکسی که زیر بار قرض هست و در آمدی ندارند نمیشه برای مدت یک سال به ارزوی خانه رویابی خود برسید آنتونی رابینز
بر طبق این گفته رایبنز افراد اهداف کوتاه مدت خود را طوری می نویسند گویی که لیست آرزوهای خود را می نویسند. آن ها اهداف بسیار بالایی را برای خود تعیین می کنند. مثلاکسی که زیر بار قرض هست و در آمدی ندارند نمیشه برای مدت یک سال به ارزوی خانه رویابی خود برسید
]]>
ساختن آینده در دستان ماست 2019-03-26T01:36:12+01:00 2019-03-26T01:36:12+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/134 آینده ازآن کسانی است که آن را به چنگ می آورند قدرت تمرکز روی خواسته ها 2018-04-02T01:56:41+01:00 2018-04-02T01:56:41+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/133 می شنوم که مردم می گویندمی ترسم که شغلم را از دست بدهممی ترسم که این ازدواج پایدار نمونهمی ترسم فرزندم با افراد بدی ارتباط داشته باشد .آنها متوجه نمی شوند ولی آنها در حال انتخاب ترس به جای ایمان هستندترس و ایمان در یک چیز مشترک هستند هر دو از ما می خواهند باور داشته باشیم اتفاقی قرار است بیفتد که ما نمی دانیمترس می گوید : اتفاقهای منفی را باور کن , اون دردی که داری , همان مریضی را داری که مادربزرگت به خاطرش مرد که احتمالا برای تو هم اتفاق می افتد اگر اتفاق بدی افتاد خدا را باز هم شکر کنید , تسلی می شنوم که مردم می گویند
می ترسم که شغلم را از دست بدهم
می ترسم که این ازدواج پایدار نمونه
می ترسم فرزندم با افراد بدی ارتباط داشته باشد .
آنها متوجه نمی شوند ولی آنها در حال انتخاب ترس به جای ایمان هستند
ترس و ایمان در یک چیز مشترک هستند هر دو از ما می خواهند باور داشته باشیم اتفاقی قرار است بیفتد که ما نمی دانیم
ترس می گوید : اتفاقهای منفی را باور کن , اون دردی که داری , همان مریضی را داری که مادربزرگت به خاطرش مرد که احتمالا برای تو هم اتفاق می افتد اگر اتفاق بدی افتاد خدا را باز هم شکر کنید , تسلیم نشوید , همیشه یکی هست که دوستتون داره , من تجربه اش کرده ام
شما یک انتخاب دارید که بدونید امروز کدام قدم را میخواهید بردارید
ایمان میگوید : آن مریضی دائمی نیست و فقط موقتی است
ترس میگوید : کسب و کار خوب نیست , درمانده خواهی شد
ایمان میگوید : خداوند روزی رسان است و همه نیازهایت را بر طرف خواهد کرد
ترس میگوید : خیلی سختی ها کشیدی و هیچوقت شاد نخواهی بود
ایمان میگوید : بهترین روزهای زندگیت را در پیش داری
نکته اینجاست
چیزی که روی آن تمرکز میکنیم چیزی است که ریشه خواهد گرفت
امیر مهرانی
]]>
تلاش کردن 2018-04-02T01:55:55+01:00 2018-04-02T01:55:55+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/132 من ترجیح می‌دهم که از ۱٪ تلاش صد نفر استفاده کنم تا اینکه از ۱۰۰٪ تلاش خودم»ژان پل گتی من ترجیح می‌دهم که از ۱٪ تلاش صد نفر استفاده کنم تا اینکه از ۱۰۰٪ تلاش خودم»

ژان پل گتی
]]>
چگونه میبخشیم 2018-03-30T18:31:48+01:00 2018-03-30T18:31:48+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/131 ببخشید فقط به خاطر این که میدانید کار درستی است و انتظار هیچ نوع جبرانمستقیمی نداشته باشید. خواهید دید که این یکی از دقیق ترین قوانین جهان است. ببخشید فقط به خاطر این که میدانید کار درستی است و انتظار هیچ نوع جبران
مستقیمی نداشته باشید. خواهید دید که این یکی از دقیق ترین قوانین جهان است.

]]>
تغییر باور 2018-03-20T10:17:42+01:00 2018-03-20T10:17:42+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/130 اگر باورهایتان را تغییر ندهید, زندگی تان برای همیشه به این شکلی که هست باقی خواهد ماند.آیا این خبر خوشی است؟ دکتر رابرت آنتونی  دکتر رابرت آنتونی]]> توانایی شما در مذاکره 2018-01-11T08:14:39+01:00 2018-01-11T08:14:39+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/129 توانایی شما در مذاکره, برقراری ارتباط, تاثیرگذاری در ترغیب دیگران برای انجام امور کاملا با هر چیزی که در زندگی نسیب خود خواهید کرد در ارتباط است.بایان تریسی بایان تریسی]]> شما چه کسی هستید 2018-01-11T06:47:06+01:00 2018-01-11T06:47:06+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/128 کتاب هایی که می خوانید و آدم هایی که ملاقات می کنید, مشخص می کنند که در پنج سال آینده کجا خواهید بودجیم ران جیم ران]]> بینش 2018-01-11T05:10:32+01:00 2018-01-11T05:10:32+01:00 tag:http://rahnemoon4u.ir/post/127 ما همگی توانایی اثر گذاری را با بینش مان را داریم.بینش بدون عمل صرفا یک رویاست. بینش به همراه عمل است که میتواند دنیا را دگرگون کند. بینش بدون عمل صرفا یک رویاست. بینش به همراه عمل است که میتواند دنیا را دگرگون کند.]]>